KSIĄŻKI O TEMATYCE UZALEŻNIEŃ

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymała w darze książki o tematyce uzależnień od alkoholizmu i narkomanii.