HISTORIA

Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu:

Historia Biblioteki Publicznej w Grabowcu sięga 1949 roku. W momencie powstania księgozbiór liczył 870 voluminów i systematycznie wzrastał. Pierwszym bibliotekarzem była pani Janina Kasprowicz, pełniła tę funkcję do 1972 roku. Następnie obowiązki kierownika placówki przyjęła pani Bożena Kocaj, która pracowała do1981 roku.
Biblioteka mieściła się w budynku prywatnym przy ulicy 700–lecia. Wyposażenie biblioteki stanowiły: 2 regały, 2 stoły, skrzynka do przechowywania kart czytelników i kart książek. Zakupy księgozbioru dokonywane były centralnie przez Bibliotekę Powiatową w Hrubieszowie.
W 1973 roku w wyniku zmian administracyjnych zmieniła się dotychczasowa nazwa biblioteki z Gromadzkiej na Gminną Bibliotekę Publiczną. W tym też roku placówka zmieniła lokal, zajmując dwa przestronne pomieszczenia w budynku w centrum Grabowca, przy ulicy Rynek.
Od 1977 roku rozrasta się sieć punktów bibliotecznych działających przy Szkołach Podstawowych w Szystowicach, Tuczępach, Majdanie Tuczępskim, Cieszynie, Ornatowicach, i Skomorochach Dużych. w 1981 roku kierownikiem biblioteki zostaje pan Henryk Czausz.
W latach 80–tych biblioteka kilkakrotnie brała udział we współzawodnictwie bibliotek województwa zamojskiego o tytuł „Najaktywniejszej biblioteki i najlepszego bibliotekarza Roku”, zdobywając ten tytuł w 1986 r.
W wyniku kolejnych zmian w administracji państwowej w roku 1991 biblioteka straciła autonomię i weszła w skład Gminnego Ośrodka Kultury. W ramach działań oszczędnościowych zmniejszono obsadę kadrową bibliotekarzy z dwóch na półtora etatu, zmniejszono także budżet na zakup książek i czasopism. Placówka została przeniesiona z centrum Grabowca do ciemnych i ciasnych pomieszczeń GOK, na peryferia miejscowości. Następują „chude” lata biblioteki. Z każdym rokiem ogranicza się liczbę zakupionych książek. Bibliotekarki: pani Daria Kodeniec i Krystyna Czausz wykonują inne pozabiblioteczne prace np. dyżury na dyskotekach czy prowadzenie sklepu. Te wydarzenia obniżyły w dużym stopniu jakość pracy biblioteki.
W 1994 roku bibliotekę obsługuje już tylko Krystyna Czausz, która pracuje od 1982 roku do chwili obecnej. W 1997 roku, dzięki staraniom dyrektora GOK – pani Darii Kodeniec, pełniącej jednocześnie funkcję radnej biblioteka zmieniła lokal na dużo większy w centrum miejscowości. Dzięki dobrej lokalizacji (budynek znajdował się na przeciwko szkoły), następuje znaczny wzrost liczby wypożyczeń i czytelników.
W 1999 roku wypożyczono na zewnątrz 22335 voluminów i zarejestrowano 835 czytelników. W tym czasie działają dwa punkty biblioteczne w Bereściu i Tuczępach. W 2001 roku pozostaje tylko jeden punkt przy Szkole w Podstawowej w Tuczępach. W tym też roku biblioteka ponownie zmienia lokal. Ze względów oszczędnościowych zostaje przeniesiona do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury. Zmniejszeniu ulega powierzchnia placówki z 100m2 do 66m2.

Od 2009 roku biblioteka zaczęła działać jako samorządowa instytucja kultury. W tymże roku przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Moniatyczach i Rejowcu Fabrycznym. Dzięki udziałowi w programie biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy oraz możliwość bezpłatnych szkoleń dla pracowników.

Obecnie w placówce prowadzona jest działalność prezentacyjna i popularyzatorska, mająca na celu zapoznanie mieszkańców z zawartością zbiorów i różnorodnością usług bibliotecznych. Do stałych form pracy należą: wystawy książek, gazetki okolicznościowe i tematyczne, wycieczki uczniów do biblioteki, lekcje biblioteczne.

Dużym uznaniem cieszą się spotkania z autorami książek i ciekawymi ludźmi. Gościliśmy znanych pisarzy, m.in. Katarzynę Enerlich, Marcina Wrońskiego, Krzysztofa Petka, Ewę Nowak, Wiolettę Piasecką. Spotkania te są okazją do propagowania ich twórczości. W celu pozyskania młodego czytelnika placówka organizuje szereg imprez kulturalnych: Ferie w bibliotece, Bibliowakacje, Dzień Pluszowego Misia.

Obecnie biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym, a także dobrze zaopatrzonym działem nowości wydawniczych. Prenumerujemy czasopisma, które można wypożyczyć lub poczytać na miejscu. W usługach biblioteki jest możliwość wydruku czarno-białego bądź w kolorze oraz kopiowania.

Biblioteka aktywnie zachęca czytelników do spędzania czasu z książką, min. przeprowadzane są konkursy na Czytelnika Roku w różnych kategoriach wiekowych. Organizowane były także inne konkursy, m.in. wiedzy o Janie Pawle II, Władysławie Czachórskim, plastyczne – ekslibris biblioteki. W czytelni dla dzieci, można nie tylko wybrać książeczkę, ale także skorzystać z materiałów plastycznych oraz gier planszowych. Najmłodsi chętnie spędzają tam czas.

Placówka pozyskuje także środki pozabudżetowe. W 2015 roku, w ramach programu Kraszewski, zakupione zostały komputery wraz z oprogramowaniem i sprzętem peryferyjnym.

Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek, pozyskując środki na dostęp do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania.

Co rok pozyskiwana jest dotacja z programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Zadaniem programu jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych.

Od 2006 roku biblioteka umożliwia przeglądanie zbiorów własnych za pomocą internetu!

W 2015 roku biblioteka rozpoczęła pracę w katalogu internetowym w systemie MAK+ (możliwość korzystania z elektronicznego katalogu na stronie http://szukamksiążki.pl, zdalnej rezerwacji książek, sprawdzania stanu konta, korzystania z funkcji przypomnień o terminie zwrotu, śledzenia statusu zamówień).

W 2021 roku biblioteka przystąpiła do projektu ACADEMICA (cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna). Zainstalowano system dzięki, któremu czytelnicy mogą w czytelni internetowej korzystać z ponad 2000 polskich czasopism naukowych oraz pełnotekstowych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.