KRASZEWSKI, KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: zestaw komputerowy, notebook, drukarka kolorowa, podłoga interaktywna, monitor interaktywny, oprogramowanie podłogi interaktywnej, szafa serwerowa, oprogramowanie MS Office (2 sztuki) oraz program antywirusowy (2 sztuki). Koszt ogółem zadania wynosił 30400,00 zł, z tego 4600,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.