NARODOWE CZYTANIE 2023

Za nami XII odsłona Narodowego Czytania – wielkiego wydarzenia kulturalnego promującego czytelnictwo i klasykę polskiej literatury, którego tegoroczną lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Dzieło powstało w latach 1886-1887, w formie książkowej ukazało się w 1888 roku. Powieść „Nad Niemnem” to jedno z najważniejszych dzieł w literaturze polskiej podejmująca tematykę powstania styczniowego.

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania odbywała się w sobotę, 9 września, w godz. 10.00-12.00 na placu Gminnego Ośrodka Kultury. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas licealnych oraz podstawowych Zespołu Szkół w Grabowcu, pani z klubu Aktywni 50+ oraz czytelnicy biblioteki.
Było pięknie, bardzo nastrojowo i klimatycznie. 18 osób zdecydowało się odczytać fragmenty lektury, dzięki czemu na chwilę przenieśliśmy się do Korczyna. Śledziliśmy losy Justyny i Jana, przypomnieliśmy historię Jana i Cecylii, a także zwyczaje życia codziennego rodziny Korczyńskich i Bohatyrowiczów. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek. Przyniesione egzemplarze „Nad Niemnem” można było przyozdobić pamiątkową pieczęcią.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania.