SPOTKANIE Z POLICJANTEM I PSEM

W czwartek 9 marca 2023 roku w zespole szkół w Grabowcu, nasza biblioteka zorganizowała niezwykłe spotkanie. Odwiedził nas młodszy aspirant Artur Lipski z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, który na co dzień opiekuje się swoim czworonożnym partnerem Rubinem i razem z nim pełni trudną służbę. Głównym celem zajęć było zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami grożącymi im w trakcie drogi do przedszkola i szkoły, uświadomienie dzieciom jak prawidłowo należy korzystać z drogi oraz jak zachować się, gdy spotkają na swojej drodze obcą osobę. Dzieci miały okazję dowiedzieć się również na czym polega praca policjanta, jak wygląda jego mundur oraz z jakich sprzętów korzysta w trakcie pracy. Największą atrakcją było omówienie  roli policyjnego psa w wykrywaniu przestępczości, czy poszukiwaniu zaginionych. Zostały również przedstawione zasady właściwego zachowania dzieci podczas ataku psa z pokazem postępowania oraz wyjaśnienie reguł właściwego zachowania w pobliżu psa i sposobu podchodzenia do niego. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały policyjnych rad oraz zadawały wiele nurtujących pytań.

Lekcja ta będzie miała zapewne wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku policjanta i znaczenie jego pracy dla społeczeństwa. Serdecznie dziękujemy Panu policjantowi i psiakowi, że znaleźli czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami i uczniami.