Konkurs Plastyczny „Bo kochać to znaczy tworzyć… Ilustracje do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym ,,Bo kochać to znaczy tworzyć… Ilustracje do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII oraz.

Konkurs wpisuje się w obchody, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości i życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką, umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców; uczczenie setnej rocznicy urodzin poety.

Zadaniem uczestników jest: przygotowanie graficznej  interpretacji wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, z wykorzystaniem dowolnej techniki.

Termin nadsyłania prac do 20.10. 2021 r.

DO POBRANIA: