Spotkanie autorskie z dr Beatą Kozaczyńską

W związku z przypadającą w bieżącym roku 75 rocznicą wysiedleń ludności na Zamojszczyźnie, dnia 26.04.2018 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z dr Beatą Kozaczyńską.  Podczas spotkania autorka promowała swoją nową książkę „Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny” opisujących losy dzieci wywiezionych z terenów Zamojszczyzny w okresie okupacji wysiedleńczej, prowadzonej przez Niemców w latach 1942-1943.

Wykładem autorka poprowadziła słuchaczy przez wszystkie etapy tułaczki, czyli: wysiedlenie z rodzinnego domu, rozłąkę z rodziną, pobyt w obozie przejściowym w Zamościu, transport, akcje ratowania dzieci przez mieszkańców dystryktu warszawskiego, opiekę w rodzinach zastępczych, szpitalach, placówkach opiekuńczych, sanatoriach, oraz powrotu do rodzinnych stron.

Podczas spotkania obecne były Dzieci Zamojszczyzny z naszej gminy, którzy przeżyli koszmar wydarzeń wojennych oraz młodzież z tutejszej szkoły.


GALERIA

2018.04.26 - Spotkanie z Beatą Kozaczyńską