WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. wprowadzającym częściowe zniesienie zakazu działalności bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu wznowiła swoja działalność od 6 maja 2020 r.

Z uwagi na wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zawarte w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otwarcie ma ograniczony zakres i formę.


Godziny otwarcia biblioteki: Poniedziałek – piątek 9-14

 1. Przez pierwszy okres nie będzie wolnego dostępu do zbiorów. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych. Książki będzie podawał bibliotekarz.
 2. Czytelnie i kąciki czytelnicze są niedostępne.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotekach pozostają zamknięte.
 4. Przyjęcie od czytelników książek (zwrotów) odbywa się na
  zasadzie bezpośredniego włożenia ich przez czytelnika do specjalnie przygotowanego pojemnika, który znajduje się w holu biblioteki. Zwrócone książki, przechowywane są w oddzielnym pomieszczeniu przez okres 12 dni (tzw. kwarantannie)
 5. Czytelnicy nie powinni samodzielnie dezynfekować książek.
 6. Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
 7. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek.
 8. W przypadku stwierdzenia u czytelnika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba taka powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie telefoniczne nr 999 albo 112.
 9. Pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia ww. incydentu do kierownictwa Biblioteki,
  co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Czausz Krystyna
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu