SPOTKANIE Z DR HAB. MARKIEM OLEJNIKIEM

W dniu 5 marca 2020 roku nasza biblioteka gościła dr hab. Marka Olejnika, pracownika naukowego UMCS w Lublinie. Marek Olejnik należy do młodego pokolenia polskich onomastów o zainteresowaniach regionalnych.  W książce „Antroponimia starostwa grabowieckiego(XVI – XVIII w. ) zajął się problematyką antroponimiczną, wybierając na przedmiot swych badań historyczne nazwy osobowe starostwa grabowieckiego. W spotkaniu uczestniczył również dr hab.  Marcin Kojder autor książki „Antroponimia historyczna mieszkańców starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku.

Dziękujemy osobom przybyłym na spotkanie.

2020.03.05 - SPOTKANIE Z DR HAB. MARKIEM OLEJNIKIEM