SPOTKANIE Z DR. HAB. EUGENIUSZEM WILKOWSKIM

W dniu 14 marca br. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z dr. hab. Eugeniuszem Wilkowskim. Obecni na spotkaniu mieli możliwość wysłuchania wykładu pod tytułem „Znaczenie dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczności lokalnej’’.

Pan Wilkowski podczas wykładu podkreślił, że dziedzictwo kulturowe odgrywa znaczącą rolę w rozwijaniu tożsamości lokalnej oraz kształtowaniu emocjonalnych postaw wobec swojej miejscowości. Świadomość dziedzictwa pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość społeczną, angażować się w rozwiązywanie różnych problemów oraz odnajdywać w tym zaspokojenie potrzeb psychospołecznych, biologicznych i rzeczowych.


GALERIA

2019.03.14 - SPOTKANIE Z DR. HAB. EUGENIUSZEM WILKOWSKIM