DOFINANSOWANIE DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRABOWCU

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu jest beneficjentem wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

W ramach dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0. Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu otrzymała w 2022 r. dofinansowanie w kwocie 2150 zł., ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.