WYJAZD DO PARKU TRAMPOLIN

Jedną z wakacyjnych atrakcji dla dzieci, które przygotował GOK i Biblioteka w Grabowcu, był wyjazd do Parku Trampolin w Zamościu. Ponad 30 dzieci, przez 2 godziny, mogło wyszaleć się w bezpiecznych warunkach, pod nadzorem trenerów. Zabawa była świetna, a ubytki energii uzupełniliśmy zaraz w McDonalds.