WYNIKI KONKURSU „Ilustracje do utworów i wierszy Marii Konopnickiej”

Dnia 20.05.2022r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,, Ilustracje do utworów i wierszy Marii Konopnickiej”. Konkurs adresowany był do uczniów szkoły podstawowej z klas I – IV, w celu uczczenia 180 rocznicy urodzin pisarki i poetki.

Na konkurs wpłynęły 24 prace. Komisja oceniała walory artystyczne, kreatywność, wnikliwość i interpretację własną utworów i wierszy Marii Konopnickiej.

Decyzją Komisji przyznano miejsca:

1. równorzędne: Nikola Prokop kl. IV b i Julia Kulik kl. IV a

2. równorzędne Albert Chilewicz kl. III b i Wiktoria Baj kl. III b

3. równorzędne Iga Steć kl. I a i Blanca Dajek kl. III a

oraz 6 wyróżnień:

– Artemii Anhelskyi kl. I a

– Oliwia Kozłowska kl. III b

– Nikola Podleś kl. III b

– Emilia Buczkowska kl.III b

– Jagoda Buczkowska kl. III b

– Lena Hrycaj kl. III a

Zwycięzcom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy.


2022.05.20 - "Ilustracje do utworów i wierszy Marii Konopnickiej” - konkurs