BO KOCHAĆ TO ZNACZY TWORZYĆ

Dnia 17.11.2021r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Bo kochać to znaczy tworzyć… Ilustracje do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, zorganizowanego W 100-lecie urodzin poety.

Na konkurs wpłynęło 9 prac. Komisja oceniała walory artystyczne, kreatywność, wnikliwość i interpretację własną wierszy Krzysztofa Baczyńskiego.

Decyzją Komisji przyznano miejsca:

1. równorzędne: Maria Bernard kl. VII a, i Zuzanna Nowoświatłowska kl. VII b

2. Martyna Winiarska kl. VIII a

3.Amelia Lasko kl. VII a

oraz 5 wyróżnień:

– Maja Pedowska kl. VII b

– Oliwia Prokop kl. VII a

– Zofia Widyma kl. VII a

– Wiktoria Bednarczuk kl. VII a

– Amelia Romaniuk kl. VII b

Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom i drobny upominek.

2021.11.17 - Bo kochać to znaczy tworzyć… Ilustracje do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego