NOWA OFERTA KSIĄŻKOWA

Zapraszamy czytelników do korzystania z najnowszej oferty książkowej. Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu otrzymała środki w wysokości 6000,00 zł. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą z budżetu państwa.