PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

W dniu 13 sierpnia 2020r. odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego „PORTRET NASZEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II” organizowanego w ramach uczczenia 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II

Komisja Konkursowa w składzie:

  • Dominika Malinowska
  • Krystyna Czausz
  • Katarzyna Kasprowicz-Motowidło

dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs. W konkursie wzięło udział 17 uczestników, wpłynęło 17 prac plastycznych. Wszystkie prace spełniły wymogi formalne. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, samodzielność, oryginalność pracy, walory artystyczne. Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:

W kategorii I : dzieci wieku 7 -12 lat. Miejsce:

I : Kamila Kulik

II : Zuzanna Popek

III : Amelia Seń

W kategorii II : młodzież w wieku 13-18 lat. Miejsce:

I: Kacper Gmitrowicz

II : Aleksandra Kamińska

W kategorii III : dorośli. Miejsce:

I : Paulina Gmitrowicz

Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni. Wystawę pokonkursową można oglądać w bibliotece

Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie.

2020.08.13 - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO