TYDZIEŃ Z INTERNETEM

Jak co roku nasza biblioteka wraz z GOK-iem włączyła się w kampanię „Tydzień z Internetem”. W dniu 05.04.2019 r. gościliśmy klasę II tutejszego liceum. Tematem zajęć było „Prawda czy fałsz? Co się kryje w informacji”.
Spotkanie miało na celu pokazać, w jaki sposób można bardziej świadomie korzystać z sieci, jak nie zgubić się w internetowym dobrobycie a także oceniać rzetelność i prawdziwość rozpowszechnianych informacji. Po to, by móc czerpać z Internetu jak najwięcej korzyści i ustrzec się przed zagrożeniami.

2019.04.05 - TYDZIEŃ Z INTERNETEM